Městský obvod Plzeň 10 - Lhota
ÚvodPtačí chřipka

Ptačí chřipka

 

Uvedená katastrální území jsou zařazená do  "pásma dozoru", opatření která jsou zde uložena, nejsou tak přísná jako v ochranném pásmu, přesto je zapotřebí  v místě zjistit, zda je v území komerční drůbežářské  hospodářství, tzn.  chov drůbeže provozovaný podnikatelským způsobem ( přidělené IČ k tomuto chovu).

Významnou povinností chovatelů drůbeže je sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti a nebo významný pokles produktivity ohlásit na Krajskou veterinární správu  SVS pro Plzeňský kraj, tel. 720 995 205. Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně a lze na ní získat další informace.

Dále jsme povinni ve vyjmenovaném  území  připravit nádoby na případné uhynulé ptáky. Tyto nádoby ( zatím po 1 kusu) zajistíme prostřednictvím Čisté Plzně.  Jejich umístění navrhuji Radobyčice - sběrné místo  v ul. K Černicím,  Litice - sběrné místo ul. Dvorská,  Černice - u nádob na separovaný sběr  v ulici Na Vápenicích,  Lhota - sběrné místo v ul. K Sinoru.

Níže  pro info připojujeme informace  ze stránky https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/informace-pro-verejnost/


Co je chřipka ptáků? Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky.
Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 - 2 dnů.

 Způsob přenosu ptačí chřipky: K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři. Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, peří, uhynulá zvířata apod.). Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné savce (kočky, psi apod.). Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka. Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.


Kontaktní osoby pro jakékoliv informace jsou : Ing. Dagmar Svobodová 37 803 3200, 724 006 033
                                                                          Mgr.  Miroslav Vecka      37 803 3205
                                                                          Ing. Zdenek Glänzner     37 803 3220

 

Poslední aktualizace: 12. 2. 2022, Pavel Dolejš


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany