Městský obvod Plzeň 10 - Lhota
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduLikvidace pneumatik - informace

Likvidace pneumatik - informace

Informace o odběru pneumatik na sběrných dvorech na území statutárního města Plzně.

Vzhledem ke skutečnosti, že pneumatiky jsou zařazeny dle katalogu odpadů do podskupiny 16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů)a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby, nepatří tedy do skupiny 20 komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru, jsou od 1.1.2017 na sběrných dvorech zpoplatněny, a to následujícím způsobem: pneumatika z osobního automobilu 25 Kč/ks,pneumatika z nákladního automobilu 100 Kč/ks.

Zároveň Vás chceme informovat, že v roce 2016 získala oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR k provozování kolektivního systému společnost Eltma, která umožňuje plněnípovinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Občané tedy mohou pneumatiky bezplatně odevzdat na sběrných místech (pneuservisech), které uzavřely smlouvu se společností Eltma (seznam sběrných míst je uveden na webových stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na webových stránkách www.eltma.cz/sberna-mista).

Tento bezplatný zpětný odběr není závislý na nákupu zboží či služeb a značce pneumatik.

Poslední aktualizace: 9. 3. 2017, Pavel Dolejš