Městský obvod Plzeň 10 - Lhota
ÚvodZměny tramvajového a autobusového provozu

Změny tramvajového a autobusového provozu

S platností od zahájení denního provozu 16. 12. 2019 dojde ke změnám v provozu městské hromadné dopravy.


Změny tramvajového provozu:
Z důvodu zahájení provozu tramvají do oblasti Borských polí dojde od zahájení provozu 16. 12. 2019 ke změně jízdních řádů a trasy linky 4.

Linka 4 pojede po své dosavadní trase z Košutky až do zastávky Dvořákova, a dále bude v nové trase obsluhovat nové zastávky:
 Borský park – na Klatovské třídě (dočasně pouze ve směru z centra);
 Bory – zastávky v novém přestupním terminálu v Dobřanské ulici – konečná zastávka pro část spojů;
 Technická – zastávky u budovy FAV ZČU;
 Univerzita – zastávky poblíž obchodního domu Decathlon – konečná zastávka pro zbývající spoje.


Zároveň je k 16. 12. 2019 ukončena výluka na lince 4, kdy je linka rozdělena na linky 3 a 4 se vzájemným přestupem v sadech Pětatřicátníků.

Změny autobusového provozu:
 - Z důvodu zahájení provozu tramvají do oblasti Borských polí dojde od zahájení denního provozu 16. 12. 2019 ke změně tras a provozu linek 21, 23, 24, 26, 30, 32, 36, N1.
 - Z důvodu změny etapy rekonstrukce Mohylové ulice dojde od zahájení provozu 16. 12. 2019 ke změně tras linek 28, 30.Z důvodu dokončení uzavírky Dlážděné ulice dojde od zahájení denního provozu 16. 12. 2019 ke změně tras linek 23, 32, N5.
 - Z důvodu dokončení hlavní části prací na výstavbě okružní křižovatky v Dobřanské ulici dojde od zahájení denního provozu 16. 12. 2019 ke změně zastávek linek 26, N4.
 - S platností od zahájení provozu 16. 12. 2019 bude linka 29 obsluhovat na své trase nové zastávky.

Změna na lince 21
Z důvodu zahájení provozu tramvajové linky 4 na Borská pole dojde od 16. 12. 2019 ke změně trasy v oblasti Bor, kdy všechny spoje linky budou nově ukončeny v novém terminálu Bory v Kaplířově ulici.
Stávající terminál Bory a zastávky v něm budou pro linku 21 zrušeny. Linka bude v místě při Borském parku odbavovat cestující v zastávkách veřejné linkové dopravy na Klatovské ulici pod bývalou točkou tramvají,
které nově ponesou název „Borský park“. Provoz linky bude celotýdenně podle nového grafikonu se zajištěním vzájemné návaznosti spojů mezi linkou 21 a spoji linky 4 v novém terminálu Bory v Kaplířově ulici. Ranní školní spoj do zastávky „U Luny“ bude odjíždět z Litic v 7:23 a oproti stávajícímu stavu, kdy tento spoj v zastávce „U Luny“ končil, bude od 16. 12. 2019 pokračovat dále od Luny do nového terminálu Bory v Kaplířově ulici.


Změny na linkách 23, 32
Z důvodu zahájení provozu tramvajové linky 4 na Borská pole dojde od 16. 12. 2019 ke změně trasy v oblasti Bor, kdy všechny spoje linky budou nově prodlouženy do nového terminálu Bory v Kaplířově ulici.
Stávající zastávky „Bory“ v ulici U Borského parku budou přejmenovány na „Borský park“. Provoz linky bude celotýdenně podle nového grafikonu s posílením provozu v přepravních špičkách
pracovního dne a se zajištěním vzájemné návaznosti spojů mezi linkou 32 a spoji linky 4 v novém terminálu Bory v Kaplířově ulici. Ve víkendovém provozu bude zajištěna návaznost spojů mezi linkou 32 a spoji linky
13 v zastávkách v Černicích pouze ve směru od Radobyčic.
Z důvodu dokončení uzavírky Dlážděné ulice dojde od 16. 12. 2019 k obnovení stálé trasy Dlážděnou ulicí. V rámci této změny bude stávající zastávka „Sportovní“ přejmenována na „Radobyčická náves“ a zároveň
bude dána do provozu nová protilehlá zastávka stejného názvu pro směr na Bory.

Změna na lince 24
Z důvodu zahájení provozu tramvajové linky 4 na Borská pole dojde od 16. 12. 2019 ke změně trasy v oblasti Bor, kdy všechny spoje linky budou nově ukončeny v novém terminálu Bory v Kaplířově ulici.
Stávající terminál Bory a zastávky v něm budou pro linku 24 zrušeny.
Provoz linky bude celotýdenně podle nového grafikonu se zajištěním vzájemné návaznosti spojů mezi linkou 24 a spoji linky 4 v novém terminálu Bory v Kaplířově ulici.

Změny na lince 26
Z důvodu zahájení provozu tramvajové linky 4 na Borská pole dojde od 16. 12. 2019 ke změně trasy v oblasti Bor, kdy všechny spoje linky budou nově ukončeny v novém terminálu Bory v Kaplířově ulici.
Stávající terminál Bory a zastávky v něm budou pro linku 26 zrušeny. Provoz linky bude celotýdenně podle nového grafikonu se zajištěním vzájemné návaznosti spojů mezi linkou
26 a spoji linky 4 v novém terminálu Bory v Kaplířově ulici. Školní spoje do/ze zastávky „U Luny“ beze změn. Ke stejnému datu dojde na Valše ke zprovoznění nových zastávek „U Prodejny“.

Změna na lince 28
Z důvodu změny etapy prací na rekonstrukci Mohylové ulice dojde od 16 12. 2019 ke změně trasy v oblasti Doubravky, kdy všechny spoje linky budou nově vedeny obousměrně Těšínskou a Masarykovou ulicí,
provoz linky Staniční a Mohylovou ulicí bude zrušen.
V oblasti Doubravky bude linka odbavovat cestující v zastávkách „Těšínská“, „Opavská“ (zastávka linek 16, 17, 29 na Masarykově ulici), „Poliklinika Doubravka“ (zastávka linek 16, 17, 29 na Masarykově ulici). Další
zastávky linky beze změn.
Rozsah provozu linky se nemění.

Změna na lince 29
S platností od 16. 12. 2019 bude linka obsluhovat nové zastávky „Poliklinika Bory“ ve směru na Borská pole a „Goldscheiderova“ ve směru do Doubravky.
Rozsah provozu linky se nemění.

Změny na lince 30
Z důvodu zahájení provozu tramvajové linky 4 na Borská pole dojde od 16. 12. 2019 ke změně trasy v oblasti Bor, kdy spoje linky dosud ukončené na Borech v ulici U Borského parku budou nově prodlouženy
do nového terminálu Bory v Kaplířově ulici. Stávající zastávky „Bory“ v ulici U Borského parku budou přejmenovány na „Borský park“.
V oblasti Borských polí bude linka 30 nově vedena v nové sjednocené trase, kdy spoje budou obousměrně projíždět ulicemi U Letiště, Podnikatelská, U Panasoniku, Folmavská, U Nové Hospody (současná trasa pro
spoje ve směru na Borská pole, bude od 16. 12. 2019 i trasou pro spoje z Borských polí).
Provoz linky bude celotýdenně podle nového grafikonu s omezením provozu v úseku Bory – Borská pole a se zajištěním vzájemné návaznosti spojů mezi linkou 30 ve směru na a z Borských polí a spoji linky 4
v novém terminálu Bory v Kaplířově ulici.
Z důvodu změny etapy prací na rekonstrukci Mohylové ulice dojde od 16 12. 2019 ke změně trasy v oblasti Doubravky, kdy všechny spoje linky budou nově vedeny obousměrně Těšínskou, Staniční a Mohylovou ulicí.
Tímto dojde k dočasnému zrušení obsluhy zastávek „Jatky“ a „Teplárna“ linkami MHD. V oblasti Doubravky bude linka odbavovat cestující v zastávkách „Opavská“ (náhradní zastávka v Těšínské
ulici), „Poliklinika Doubravka“ (náhradní zastávka u křižovatky Staniční ulice s Mohylovou ulicí) a „Husův park“.

Změny na lince 36
Z důvodu zahájení provozu tramvajové linky 4 na Borská pole dojde od 16. 12. 2019 ke změně trasy v oblasti Bor, kdy spoje linky dosud ukončené na Borech v ulici U Borského parku budou nově ukončeny
v novém terminálu Univerzita v ulici U Letiště. Trasa linky ve směru na/z Nové Hospody bude až do zastávky „Plochá dráha“ stejná jako dosud, dále pojedou spoje linky ulicí U Letiště do terminálu Univerzita.
Ranní spoj v pracovních dnech s odjezdem z Nové Hospody v 7:24 pojede ze zastávky „Plochá dráha“ bez zajetí do zastávky „Univerzita“ dále přes zastávky „Západočeská univerzita“, „U Darebáka“, „Bory“ (nový terminál v Kaplířově ulici), „U Luny“, „U Teplárny“ do zastávky „Poliklinika Bory“. Odpolední školní spoje ze zastávky „U Luny“ budou zachovány v časech odjezdů 13:34 a 15:09.
Provoz linky bude celotýdenně podle nového grafikonu.

Změna na lince N1
Z důvodu zahájení provozu tramvajové linky 4 na Borská pole dojde od nočního provozu z 16. 12. na 17. 12. 2019 ke změně trasy v oblasti Bor, kdy spoje linky dosud ukončené na Borech v ulici U Borského parku
budou nově prodlouženy do nového terminálu Bory v Kaplířově ulici. Stávající zastávky „Bory“ v ulici U Borského parku budou přejmenovány na „Borský park“.
Spoje do zastávky „Západočeská univerzita“ a „Panasonic“ zůstanou zachovány.
Provoz linky bude celotýdenně podle nového grafikonu.


Změna na lince N4
Z důvodu dokončení prací na výstavbě okružní křižovatky na Valše dojde od 16. 12. 2019 ke zprovoznění nových zastávek „U Prodejny“. Linka N4 bude ve směru do Lhoty stanicovat v nové zastávce v poloze stejné
jako před zahájením výstavby okružní křižovatky. Zastávkou ve směru do centra bude nadále zastávka „Lašitov“.

Změna na lince N5
Z důvodu dokončení uzavírky Dlážděné ulice dojde od 16. 12. 2019 k obnovení stálé trasy Dlážděnou ulicí v Radobyčicích. V rámci této změny bude linka nově ukončena v nové zastávce „Radobyčická náves“
v Dlážděné ulici. Spoje ve směru do centra budou rovněž začínat v zastávce stejného názvu (do 15. 12. 2019 názvu „Sportovní“).

 

Schema linek BP

Schéma linek

Poslední aktualizace: 11. 12. 2019, Pavel Dolejš


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany