Městský obvod Plzeň 10

Podatelny

Způsoby podání

Podání písemně:

- poštou na adresu: Úřad městského obvodu Plzeň 10-Lhota, K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň, kancelář č.d. 4
- osobně v podatelně na adrese: Úřad městského obvodu Plzeň 10-Lhota, K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň

- prostřednictvím datové schránky (ID): 4ifa947
- prostřednictvím elektronické pošty na adrese: postaumo10@plzen.eu

Podání ústně:

- podání lze učinit i ústně do protokolu na příslušném odboru Úřadu městského obvodu Plzeň 10-Lhota (kontakty najdete v aplikaci Telefonní seznam úřadu a org. města Plzně).

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 24. 10. 2023, Strejcová Blanka