Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

Místostarosta

Petr Kodl
Umístění:  přízemí,  č.d. 3

Adresa:  K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň
Telefon: 378 036 890, mobil: 724 182 346
E-mail:   kodl@plzen.eu

Místostarosta Městského obvodu Plzeň 10-Lhota je volen Zastupitelstvem Městského obvodu Plzeň 10-Lhota z řad svých členů.

Působnost místostarosty:

1. zastupuje starostku v době její nepřítomnosti
2. podepisuje spolu se starostkou usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 10-Lhota
3. připravuje materiály k projednání v Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 10-Lhota
4. za výkon své funkce odpovídá Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 10-Lhota

Poslední aktualizace: 6. 11. 2018, Blanka Strejcová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany