Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

Starostka

Bc. Zdeňka Hončarová
Umístění: přízemí, kancelář č.d. 3

Adresa:  K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň
Telefon: 378 036 890, mobil: 724 182 347 
E-mail:   honcarovaz@plzen.eu 

Starostka Městského obvodu Plzeň 10-Lhota je volena Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 10-Lhota z řad svých členů. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce.
Starostku v době její nepřítomnosti zastupuje místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce.

Působnost starostky:

1. zastupuje Městský obvod Plzeň 10-Lhota navenek
2. koordinuje přípravu, svolává a řídí jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 10-Lhota
3. podepisuje spolu s místostarostou usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 10-Lhota
4. spolupracuje s předsedy výborů
5. zodpovídá za informování veřejnosti o činnosti Městského obvodu Plzeň 10-Lhota


Poslední aktualizace: 4. 9. 2019, Blanka Strejcová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany