Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

Výbory ZMO

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční, jiné výbory zřizují dle své potřeby. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. Členem výboru může být i občan MO Plzeň 10-Lhota.  Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.

Počet členů výboru je vždy lichý. Výbory kontrolní a finanční jsou nejméně tříčlenné, jejich činnost je stanovena v § 119 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Výbor kontrolní

předseda: Mgr. Ondřej Topinka
členové:   Jan Havel, Miroslav Čáslavský

Výbor finanční

předseda: Bc. Jan Novák
členové:    Jiří Knotek,  Ing. Miroslav Hajšman, Ph.D.

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Blanka Strejcová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany