Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

Zastupitelstvo městského obvodu

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu se zákonem zastupitelstvo obce. Při stanovení počtu členů zastupitelstva se přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu.

Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce podle statistického lexikonu obcí k 1. lednu roku, v němž se konají volby.

Bc. Zdeňka Hončarovástarostka
Petr Kodlmístostarosta
Bc. Jan Novák.předseda finančního výboru ZMO
Jiří Knotekčlen finančního výboru ZMO
Mgr. Ondřej Topinkapředseda kontrolního výboru ZMO
Jan Havelčlen kontrolního výboru ZMO
Jindřiška Loulováčlenka zastupitelstva

 

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Blanka Strejcová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany