Dotace a finanční dary

Žádost o poskytnutí dotace z programů z rozpočtu MO Plzeň 10-Lhota

Zásady pro poskytování dotaci.doc

Pokyny k vyúčtování dotace.docx 

Žádost.docx

Závěrečná zprava a vyúčtováni.doc