Městský obvod Plzeň 10
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Nově pojmenované ulice

Nově pojmenované ulice

Jak se můžete také dočíst v únorovém čísle Lhoťáku, byl již koncem minulého roku na základě podnětu občanů Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 10-Lhota předložen návrh na pojmenování některých dosud nepojmenovaných ulic na území Lhoty. Jedná se o nově pojmenované ulice: K Poli, Chatařská, Víkendová, Spodní. V současnosti jsou již nová pojmenování zakreslena v mapách (např. mapy.cz ).

Počet trvale žijících osob na území našeho obvodu neustále narůstá, a to i v lokalitách, kde převažují stavby s číslem evidenčním v dosud bezejmenných ulicích. Tato skutečnost nezřídkakdy komplikuje dopravní obslužnost těchto míst, kdy dovážkové a přepravní společnosti často bloudí nebo se k nemovitostem přibližují z jiných směrů, než jsou umístěny vstupy na pozemky zde žijících osob.

nové ulice

Pro zájemce o přidělení čísla orientačního jejich nemovistosti a o zapsání změny adresy trvalého pobytu uvádíme postup, jak toho dosáhnout:

1) Navštivte Odbor stavebně správní, Magistrátu města Plzně na adrese Plzeň, Škroupova 4 (úřední hodiny zde). Zde podáte žádost o přidělení čísla orientačního, na jejímž základě vydá magistrát rozhodnutí o přidělení tohoto čísla.

Žádost se podává na místě, obecný formulář není stanoven. K podání žádosti postačí žadateli platný občanský průkaz. Je nutné, aby o přidělení čísla žádal vždy vlastník nemovitosti (příp. osoba vlastníkem k tomu zmocněná). Tento úkon není zpoplatněn správním poplatkem.

2) K zapsání změny trvalého pobytu budete jako podklad potřebovat výše popsané rozhodnutí Magistrátu města Plzně, se kterým se dostavíte na pracoviště Oddělení občasnkých průkazů a cestovních dokladů Odboru správních činností MMP na adrese nám. Republiky 16, Plzeň. Provozní hodiny úřadu a další podmínky podání žádosti o nový občanský průkaz naleznete zde. Na toto pracoviště se lze také předem objednat prostřednictvím rezervačního systému MMP na webové stránce www.uradbezcekani.cz .

Poslední aktualizace: 26. 2. 2024, Petr Vágner