Městský obvod Plzeň 10
Úvod Život v obvodu Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

Popis městského obvodu

Městský obvod Plzeň 10-Lhota vznikl 1.1.2003 na základě Dohody o připojení obce Lhota k městu Plzeň Městský obvod Plzeň 10-Lhota je částí územně členěného statutárního města s pravomocí svých orgánů na úseku samostatné a přenesené působnosti. Městský obvod vznikl dohodou o připojení Lhoty k městu Plzni z roku 2002 dle § 19, odst.1,3-5 obecního zřízení č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2003.

Tento městský obvod se rozkládá v jihozápadním okraji Plzně na 389 ha a v roce 2008 zde již žilo cca 900 obyvatel. Ještě v roce 2002 měla Lhota kolem 400 občanů, což dokazuje na vysokou dynamiku stavebního rozvoje zdejšího území a předpokládaný trvalý růst počtu obyvatel.

Mapa

Poslední aktualizace: 24. 10. 2023, Strejcová Blanka