Městský obvod Plzeň 10
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Plzeň hledá pěstouny

Plzeň hledá pěstouny

 

Tisíce dětí vyrůstají v České republice v některé z forem náhradní rodinné péče. Většina z nich je umístěna v pěstounských rodinách. Přesto mnoho z nich na své pěstouny teprve čeká. Česko se totiž stále potýká s jejich nedostatkem. V dětských domovech a výchovných ústavech po celé České republice nyní vyrůstá přes 6000 dětí, které hledají láskyplnou náruč, oporu a naději, že o ně má někdo zájem a bude v ně věřit. Pěstounská péče může být řešením.

Pěstounství je samo o sobě velmi náročné, proto je státem finančně ohodnocené. Stát se rovněž podílí na úhradě potřeb dětí svěřených do pěstounské péče. Tato forma náhradní rodinné péče sama o sobě vyžaduje velkou trpělivost a obrovskou míru porozumění přijatému dítěti. Rozhodnutí stát se pěstounem by mělo vycházet nejen z touhy pomoci dětem, ale i ze zralé úvahy, zda jsem jako žadatel schopen čelit všem úskalím, které s sebou náhradní rodičovství přináší. Kritérií, podle nichž jsou kandidáti na pěstouny vybíráni, je proto celá řada. Patří sem mimo jiné posouzení jejich rodinné situace, finančního zabezpečení a bydlení, ale i osobnostní charakteristiky a zdravotní stav.

Podrobnější informace:

ÚMO Plzeň 10-Lhota, Mgr. Lukášková Zlatuše, tel. 378 036 895, 602 788 581 

 

 

Poslední aktualizace: 24. 10. 2023, Strejcová Blanka