Městský obvod Plzeň 10
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Předvánoční setkání seniorů ve Lhotě

Předvánoční setkání seniorů ve Lhotě

V úterý 12. prosince 2023 proběhlo v místní sokolovně předvánoční posezení seniorů. Tradičního setkání, které se konalo, stejně jako loni, v nové sokolovně, se zúčastnilo 36 seniorů starších 70 let.

Pro přítomné připravil městský obvod Plzeň 10-Lhota pohoštění a bohatý kulturní program, který zahájil pan starosta Jan Havel slavnostním projevem. Přivítal všechny přítomné a popřál jim do nového roku hlavně pevné zdraví a štěstí. Následovalo vystoupení dětí z místní mateřské školy, které předvedly nacvičené scénky a zazpívaly písničky s vánoční tématikou. Za to byly v zápětí odměněny potleskem a malou sladkou odměnou. Pro seniory bylo připravené pohoštění, zákusky, chlebíčky, každý si mohl dát čaj, kávu, případně limonádu, pánové pak většinou dali přednost dobře vychlazenému pivu. Občerstvení bylo pro všechny seniory zdarma.

Po celou dobu doprovázela zábavu živá hudba v podání pana Jindřicha Charváta a jeho dcery. Některé přítomné zlákala líbivá muzika i k tanci. Součástí programu byla také prezentace keramických výrobků zhotovených lhoteckými seniory v ZUŠ Muška. Pro zájemce, kteří by se rádi podíleli na tvoření podobných uměleckých výrobků, jsou dveře do keramického kroužku otevřené.

Kulturní program byl ukončen po 12. hodině, kdy si všichni popřáli do nového roku a rozešli se do svých domovů. Poklidné prožití vánočních svátků stejně jako pevné zdraví a potřebnou dávku životního štěstí v celém roce 2024 přeje všem i Úřad městského obvodu Plzeň 10-Lhota.

Fotogalerie

Poslední aktualizace: 13. 12. 2023, Petr Vágner