Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

Historie obvodu a současnost

Obec Lhota byla pravděpodobně založena mocným rodem Drslaviců, kterým patřilo území na pravém i levém břehu řeky Radbuzy.

Kdy se tak stalo, není možno přesně zjistit, ale podle jména obce to asi bylo počátkem XIII. století, kdy nastávala tzv. „první kolonizace„. Lze se domnívat, že byla založena jako poddanská ves pánů z Litic, o kterých je první zmínka k roku 1212 (první užití predikátu – Oldřich z Litic). Osudy Lhoty byly spjaty s rodem pánů z Litic až do r. 1271, resp. 1320. Tehdy Tobiáš z Boru, prodal ves Lhotu klášteru v Chotěšově.

Obec Lhota se stala 10. městským obvodem na základě Dohody o připojení k Plzni dle § 19, odst.1, 3 až 5 obecního zřízení č. 128/2000 Sb. ve znění pozd. předp. z podzimu roku 2002 s účinností k 1.1.2003.

Městský obvod Plzeň 10-Lhota je částí územně členěného statutárního města s pravomocí svých orgánů na úseku samostatné a přenesené působnosti.

Rozkládá se v jihozápadním okraji Plzně na 389 ha. Ještě v roce 2002 měla Lhota kolem 400 občanů. 

Počet obyvatel k 31.12. v jednotlivých letech:

k 31.12.2003  499 obyvatel
k 31.12.2004  541 obyvatel
k 31.12.2005  618 obyvatel
k 31.12.2006  692 obyvatel
k 31.12.2007  785 obyvatel
k 31.12.2008  845 obyvatel
k 31.12.2009  896 obyvatel
k 31.12.2010  932 obyvatel
k 31.12.20111012 obyvatel
k 31.12.20121063 obyvatel
k 31.12.20131017 obyvatel
k 31.12.20141135 obyvatel
k 31.12.20151177 obyvatel
k 31.12.20161259 obyvatel
k 31.12.20171323 obyvatel
k 31.12.20181441 obyvatel

Uvedená čísla zahrnují přihlášené, zemřelé i odstěhované obyvatele a narozené děti.

Poslední aktualizace: 12. 9. 2019, Blanka Strejcová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany