Městský obvod Plzeň 10 - Lhota
ÚvodÚřad a samosprávaTransparentní úřadPovinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 4 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

č.

Název položky

Odkaz na položku

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.Městský obvod Plzeň 10-Lhota
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Obec Lhota se stala 10. městským obvodem na základě Dohody o připojení k Plzni dle § 19, odst.1, 3 až 5 obecního zřízení č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2003. Městský obvod Plzeň 10-Lhota je částí územně členěného statutárního města s pravomocí svých orgánů na úseku samostatné a přenesené působnosti.

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura

4.Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.Kontaktní údaje obce
4.1Kontaktní poštovní adresaÚřad městského obvodu Plzeň 10-Lhota
K Sinoru 62
301 00 Plzeň-Lhota
4.2Adresa pro osobní návštěvuÚřad městského obvodu Plzeň 10-Lhota
K Sinoru 62
301 00 Plzeň-Lhota
4.3Úřední hodinyÚřední hodiny
4.4Telefonní čísla

Telefonní seznam ÚMO Plzeň 10 - Lhota

4.5Číslo faxu
4.6Adresa internetové schránkyhttp://umo10.plzen.eu
4.7Adresa e-podatelnypostaumo10@plzen.eu
4.8Další elektronické adresy - datová schránka4ifa947
5.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti4856120227/0100
6.Identifikační číslo organizace (IČO)0075370
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)CZ00075370
8.Seznamy hlavních dokumentůRozpočet obvodu
9.Žádosti o informacePísemné žádosti o informace lze adresovat na adresu úřadu (viz bod 4.1). Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu úřadu (viz bod 4.7), nebo do datové schránky úřadu (viz bod 4.8).
10.Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanůZákon č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud speciální zákon nestanoví jinak
11.Opravné prostředkyZákon č. 500/2004 Sb., správní řád, hlava VIII
12.Formuláře

Elektronické podání občana

13.Popisy postupů - návody pro řešení životních situacíNávody pro řešení nejrůznějších životních situací
14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat o informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
14.1Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ), ve znění pozdějších předpisů
Úplné znění právních předpisů je dostupné na:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Pokyny k zákonu (PDF)

14.2Právní předpisy statutárního města Plzně (jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu v úředních hodinách)

Právní předpisy města jsou dostupné na internetových stránkách:
Právní předpisy města
Statut města

14.3Vybrané právní předpisy České republikyVybrané právní předpisy ČR
15.Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s NV č. 173/2006 Sb.
2021Sazebnik_uhrad1.docx

16.Licenční smlouvyŽádná licenční smlouva nebyla uzavřena.
17.Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva_2020.doc

Výroční zpráva_2019.doc

Výroční zpráva_2018.doc

18.Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.
Mateřská školka Plzeň-Lhota, Ke Křížku 327/19

Poslední aktualizace: 31. 3. 2021, Blanka Strejcová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany