Městský obvod Plzeň 10

Organizační struktura ÚMO 10

Úřad městského obvodu tvoří starostka, místostarostka, tajemník úřadu a další zaměstnanci městského obvodu. Úřad se člení na odbory.

Tajemník úřadu městského obvodu organizuje činnost úřadu městského obvodu v samostatné i přenesené působnosti. Ve vztahu k zaměstnancům je statutárním orgánem zaměstnavatele, řídí a kontroluje činnost všech pracovníků v úřadu zařazených a plní další úkoly zaměstnavatele podle pracovně právních předpisů.

Poslední aktualizace: 24. 10. 2023, Strejcová Blanka