Městský obvod Plzeň 10

Telefonní seznam ÚMO 10

Jméno: funkce: telefon:
mail:

Mgr. Petr Vágner

tajemník +420 37803 6896, dveře č. 3
mobil:  +420 724 768 280
vagnerp@plzen.eu

Ing. Miroslava Kralovcová

referent územ.plánování a staveb.řádu a dopravy +420 37803 6894, dveře č. 10
kralovcova@plzen.eu
Mgr. Oldřich Vorálek referent rozpočtu a financování, poplatky, ověřování +420 37803 6893, dveře č. 4
voralek@plzen.eu

Mgr. Zlatuše Lukášková

referent sociálních věci, evidence obyvatel, ověřování,  Czech POINT

+420 37803 6895, dveře č. 9
mobil: +420 602 788 581
lukaskova@plzen.eu
Jan Havel starosta +420 37803 6890, dveře č. 8
mobil: +420 724 182 346
havelj@plzen.eu
Bc. Jan Novák místostarosta +420 37803 6890, dveře č. 8
mobil: +420 723 501 243
novak3@plzen.eu 
Mgr. Ondřej Topinka místostarosta

+420 37803 6890, dveře č. 8
mobil: +420 774 567 757
topinkao@plzen.eu

 

Poslední aktualizace: 24. 10. 2023, Strejcová Blanka