Odbor stavební a dopravy

Odbor zajišťuje činnost:

- na úseku územního plánování a stavebního řádu
např. ve věcech umístění, povolení, kolaudace a odstranění stavby, poradenské a konzultační činnosti

- na úseku dopravy a silničního hospodářství
např. ve věcech místních a účelových komunikací, povolování uzavírek, připojování nemovitostí atd.

Ing. Miroslava Kralovcovátel: 37803 6894
kancelář: I. patro, č.d. 10