Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

Organizační struktura ÚMO 10

Úřad městského obvodu tvoří starostka, místostarostka, tajemník úřadu a další zaměstnanci městského obvodu. Úřad se člení na odbory, které se dále mohou členit na oddělení.

Tajemník úřadu městského obvodu organizuje činnost úřadu městského obvodu v samostatné i přenesené působnosti. Ve vztahu k zaměstnancům je statutárním orgánem zaměstnavatele, řídí a kontroluje činnost všech pracovníků v úřadu zařazených a plní další úkoly zaměstnavatele podle pracovně právních předpisů.

Poslední aktualizace: 11. 11. 2010, Blanka Strejcová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany