Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

Telefonní seznam ÚMO 10

Jméno:funkce:telefon:
mail:

Blanka Strejcová

ref. rozvoje ÚSC s pověř. fce tajemnice ÚMO,
životního prostředí, Czech POINT
37803 6896, dveře č. 3
mobil: +420 607 544 399   
strejcovab@plzen.eu

Ing. Miroslava Kralovcová

referent územ.plánování a staveb.řádu a dopravy37803 6894, dveře č. 10
kralovcova@plzen.eu
Mgr. Oldřich Vorálekreferent rozpočtu a financování, poplatky, ověřování37803 6893, dveře č. 4
voralek@plzen.eu

Mgr. Zlatuše Lukášková

referent sociálních věci, evidence obyvatel, ověřování


37803 6895, dveře č. 9
mobil: +420 602 788 581
lukaskova@plzen.eu
Bc.Zdeňka Hončarovástarostka37803 6890, dveře č. 3
mobil: +420 724 182 347
honcarovaz@plzen.eu
Petr Kodlmístostarosta37803 6890, dveře č. 3
mobil: +420 724 182 346
 

 

Poslední aktualizace: 3. 1. 2020, Blanka Strejcová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany