Městský obvod Plzeň 10 - Lhota
ÚvodÚřad a samosprávaÚřad městského obvodu

Úřad městského obvodu

Úřad městského obvodu tvoří starostka, místostarostka, tajemník úřadu a další zaměstnanci města do úřadu městského obvodu zařazeni.

Úřad se člení na odbory.

Úřad městského obvodu plní úkoly obce a pověřeného obecního úřadu v přenesené působnosti, není-li Statutem, jiným právním předpisem města či zákonem stanoveno jinak.

Adresa:

Úřad městského obvodu Plzeň 10-Lhota
K Sinoru 62/51
301 00 Plzeň

Tel: +420 37803 6893
E-mail: postaumo10@plzen.eu
Datová schránka (ID): 4ifa947 (MO Plzeň 10-Lhota) 

Mapa:

Mapa
(mapy.cz)

Poslední aktualizace: 4. 6. 2021, Blanka Strejcová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany