Městský obvod Plzeň 10 - Lhota
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduMobilní svoz nebezpečných odpadů

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Mobilní svoz NO pro náš obvod


  • Svoz nebezpečného odpadu dne 19.6. od 16 do 18 na parkovišti u budovy úřadu MO Plzeň 10 – Lhota.

  • Čas: 16:00 - 18:00

 

- Druhy odpadů, které budou zdarma odebírány:

20 01 13* Rozpouštědla N
20 01 14* Kyseliny N
20 01 15* Zásady N
20 01 17* Fotochemikálie N
20 01 19* Pesticidy N
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N
20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N
20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N
20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky N
20 01 31* Nepoužitelná cytostatika N
20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 N
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N
20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 N
20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky N

Poslední aktualizace: 27. 5. 2020, Pavel Dolejš