Městský obvod Plzeň 10 - Lhota
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduPřerušení dodávky elektřiny

Přerušení dodávky elektřiny

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060718309 ve Vaší obci / městě:

Plzeň/Lhota

Dne

Od

Do

17.07.2020

7:30

13:30

 

 

K Remízku

parc. č. 527/28, parc. č. 527/177, parc. č. 618/341, parc. č. 618/342, parc. č. 618/343

 

Lhota

parc. č. 618/349

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 29. 6. 2020, Blanka Strejcová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany