Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

Změny v provozu MHD.

Tramvaje

 

Od 1. 9. 2021 bude zahájen plný provoz pracovních dnů na linkách 1, 2, 4 a na lince náhradní autobusové dopravy 1A (pokračující výluka do Bolevce).

 

Trolejbusy

 

Od 1. 9. 2021 bude zahájen plný provoz pracovních dnů na linkách 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

 

Změny na lince 11

Od 1. 9. 2021 bude linka 11 prodloužena do Radčic, Malesic a Křimic.

 

Změny na lince 12

K 31. 8. 2021 bude ukončena uzavírka Línské ulice na Zátiší. Od 1. 9. 2021 tak budou opět vybrané spoje linky 12 ukončeny na Zátiší.

 

Odjezdy linky 12 ze zastávky Božkov do Letkova platné od 1. 9. 2021 v pracovní dny:  

6:43; 8:39; 13:22; 14:46.

Odjezdy linky 12 ze zastávky Letkov, V Podlesí do Plzně platné od 1. 9. 2021 v pracovní dny:

7:07; 8:55; 13:44; 15:10.

 

Změny na linkách 15, 17, 18, N7

K 31. 8.. 2021 bude ukončena uzavírka Folmavské ulice. Od 1. 9. 2021 tak bude provoz linek 15, 17, 18 a N7 navrácen na původní trasy po Folmavské ulici.

 

Autobusy

 

K 31. 8. 2021 bude ukončen provoz linky 35 (poslední den provozu), která bude nahrazena linkou 11.

 

K 31. 8.2021  bude ukončena uzavírka Folmavské ulice a od noci z 31. 8. na 1. 9. budou linky 24, 29, 30, N1 v oblasti Borských polí navráceny do původních tras.

 

Od 1. 9. 2021 bude zahájen plný provoz pracovních dnů na linkách 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38 40, 41, 56. Zároveň bude obnoven provoz linek 23, 36, 37.

 

Na lince 22 bude upraven grafikon, ve kterém dojde k navýšení spojů v úseku Jasmínová – Koterov.

 

Na linkách 21, 22, 23, 36, 38, 51 budou zároveň obnoveny školní spoje, či spoje, které nejedou o školních prázdninách.

 

S platností od 1. 9. 2021 dojde k níže uvedeným změnám v provozu MHD.

Provoz linky 76 k ZOO bude od 1. 9. do 30. 9. 2021 pouze ve dnech volna a zajištěn již jen ZOO vláčkem.

 

Víkendový provoz linek 20, 21, 24, 26, 32, 38 zůstane zachován v podobě, ve které byl zaveden od 1. 7. 2021. U linky 30 bude upravena jízdní doba víkendových spojů.

 

Provoz linky 27 zůstane nadále zachován v omezené podobě.

 

Nově bude zavedena linka 58 Bolevec – Třemošná – Zruč-Senec – Bílá Hora. Linka bude v provozu v pracovních dnech v období od 6:40 do 14:20. Prozatím bude v provozu ve zkušebním režimu do 12. 12. 2021, který bude následně vyhodnocen a bude rozhodnuto o pokračování či zastavení provozu linky.

 

Linka bude zavedena na základě dohody mezi PMDP, a.s. a obcemi Zruč-Senec a Třemošná.

 

Zastávky linky směr Bolevec (vypsány z pohledu trasy ve směru z Bílé Hory

Bílá Hora – zastávka linky 20

Zruč-Senec, V koutě – nácestná zastávka linky 20, obsluhována obousměrně

Zruč-Senec, U pomníku – nácestná zastávka linky 20, obsluhována obousměrně

Zruč-Senec, u Drudíků – nácestná zastávka linky 20, obsluhována obousměrně

Zruč-Senec, rozc. – nácestná zastávka linky 20, obsluhována obousměrně

Zruč-Senec – nástupní zastávka linky 20, obsluhována obousměrně vybranými spoji

Třemošná, u pošty – nácestná zastávka linky N13, obsluhována obousměrně

Třemošná, ves – nástupní zastávka linky 34, obsluhována obousměrně vybranými spoji

Třemošná, sídliště – nácestná zastávka linky 34, obsluhována obousměrně

Třemošná, Orlík – nácestná zastávka linky 34, obsluhována obousměrně

Bolevec – zastávka linky N1

 

V rámci zavedení linky 58 dochází k úpravě provozů linek 20 a 34. U linky 20 budou zrušeny stávající spoje v pracovních dnech vedené do Zruče-Sence a zpět v dopoledních a poledních hodinách, které budou nyní nahrazeny spoji linky 58. U linky 34 bude zrušen jediný spoj v pracovních dnech vedený z Třemošné, který bude rovněž nahrazen spojem linky 58. V zastávce Bílá Hora budou na sebe spoje linek 20 a 58 navazovat. V případě zpoždění přípojů budou odjezdy následných spojů pozdrženy dle provozních možností.

 

 

 

Poslední aktualizace: 16. 8. 2021, Blanka Strejcová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany