Městský obvod Plzeň 10

Podněty

7.10.2019
ulice Nad Radbuzou, sloup 18377 - není slyšet rozhlas
řešení - předáno odboru krizového řízení, náprava bude sjednána nejdéle do konce listopadu, kdy má být provedena pravidelná údržba

ulice Nad Radbuzou - občan se dotazoval na přípojku kanalizace
řešení - zprostředkován kontakt s realizační firmou, na jeho telefonní číslo zaslán kontakt na projektantku

ulice Náves - poničená túje, větve neodklizeny
řešení - kontaktována realizační firma, větve již odklizeny

ulice Ke Flakům - návoz materiálu firmami mimo zasmluvněný pozemek
řešení - kontaktována realizační firma, přislíbeno odklizení během týdne - 9.10. návoz přemístěn

ulice Leknínová -
1) veřejné osvětlení v lokalitě CZ stavebního holdingu - VO i další infrastruktura v majetku CZ stavebního holdingu, kontaktován zástupce developera s žádostí o zajištění nápravy
2) značka Pozor chodci na hlavní komunikaci ve směru od Dobřan - obeslán SÚS PK jako správce komunikace a odbor dopravy MMP
3) prodloužení trasy MHD do nové lokality - příprava území pro točnu MHD je součástí stavby developera, SVS MP připraveno řešit zázemí pro řidiče a zastávku po kolaudaci komunikací a infrastruktury

stáčecí místo u Borské přehrady - nebezpečné situace při výjezdech aut, které sváží splaškové vody ze Lhoty z důvodu nedodržování rychlosti projíždějících aut
řešení – emailem kontaktováno SVSMP a odbor dopravy MMP, bude požádáno o stanovení upozornění řidičů na výjezd vozidel

uzavření mostu mezi Valchou a Liticemi – znemožněn průjezd vozů se splaškovými vodami, prodloužení objízdné trasy o cca 20 km, zvýšení nákladů  na svoz
řešení – kontaktován technický náměstek a náměstek pro dopravu, situace zveřejněna na poradě starostů s vedením města

11.10.2019
Náves – nahromaděný štěrk podél obrubníků
řešení – předáno firmě, odstraněno

ulice Na Plzeňce – nesvítí několik lamp VO
řešení – předáno na PMDP (již podruhé)

18.10.2019
Nad Radbuzou – neoznačená část výkopu
řešení – předáno realizační firmě, ještě ten den označeno

22.10.2019
Náves – propadlina u vzrostlého stromu v blízkosti dětského hřiště
řešení – předáno, bude dosypáno

23.10.2019
K Sinoru (část Konzumní – Ke Flakům) – údržba komunikace (omytí) + propad vozovky
řešení – předáno realizační firmě

Poslední aktualizace: 24. 10. 2023, Hončarová Zdeňka, Bc.